Saygıdeğer meslektaşlarımız, değerli bilim insanları ve sektör temsilcileri; sizleri 25-28 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’ ne (IMCET 2021) davet etmekten kıvanç duyuyoruz.
 

Elli yılı aşkın bir süredir düzenlenmekte olan Türkiye’nin bu en büyük madencilik etkinliğinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanların, bilim insanlarının ve sanayicilerin oluşturacağı geniş katılımlı bir platformda, madencilikle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, bilimsel, teknik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla ele alınacaktır. Ayrıca, pandeminin Dünya ve Türkiye madencilik endüstrileri üzerine etkileri ve sonuçları tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, pek çok ülkeden makine, donanım ve teknoloji firmalarının ürünleri sergilenecek, çok sayıda kültürel etkinlikler düzenlenecektir.
 

Kongremizin temel amacı, bilimsel ve teknik konuların tartışılmasının yanı sıra madenciliğin her alanından gelen sektör temsilcileri arasında dayanışma ve potansiyel işbirliklerinin geliştirilebilmesi adına yeni fırsatlar yaratmaktır. Elliye yakın ülkeden 1000’ in üzerinde delegenin ve 200’ den fazla firmanın katılımının ve 2500 metre kare üzerinde ticari bir serginin gerçekleştirilmesinin beklendiği IMCET 2021 hakkında daha fazla bilgi için lütfen kongre web sayfamızı www.imcet.org.tr ziyaret ediniz.
 

Sizleri, IMCET 2021’ de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
 

Yusuf AYDIN                                       Ayhan YÜKSEL
Kongre Başkanı                                  Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi

Yazarlara Özet Kabul/Ret Bildirilme Tarihi

19 Ekim 2020

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

14 Aralık 2020

Hakem Görüşlerinin Yazarlara Bildirilme Tarihi

18 Ocak 2021

Düzeltilmiş Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi

8 Şubat 2021